Buvusios karinės teritorijos Kauno r. sav., Karmėlavos mstl., Oro Uosto g. 4, sutvarkymas

Projekto pavadinimas

Buvusios karinės teritorijos Kauno r. sav., Karmėlavos mstl., Oro Uosto g. 4, sutvarkymas

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

pašalinti žmogaus sveikatai ir aplinkai tiesioginį pavojų keliančius užterštos teritorijos elementus (mazutą ir užterštą gruntą) ir kiek galima sumažinti taršos pavojingumą.

Projekto aprašymas:

Projektu planuojama saugiai sutvarkyti buvusios karinės teritorijos naftos bazės ir technikos kiemo užterštą teritoriją, esančią Kauno r. sav., Karmėlavos mstl., Oro uosto g. 4. Atlikus potencialių taršos židinių inventorizavimą, buvusi naftos bazė ir technikos kiemas yra identifikuoti kaip keliantys ypatingai didelį pavojų gruntui, požeminiam ir paviršiniam vandeniui. Atlikus detalius ekogeologinius tyrimus, teritorijoje aptiktos trys vietos, kuriose užterštumas naftos produktais viršija leistiną normą. Teritorijoje griūnantys statiniai ne tik žaloja aplinką, bet ir potencialiai kelia grėsmę žmogaus sveikatai. Įgyvendinus projektą siekiama pašalinti tiesioginį pavojų žmogaus sveikatai ir aplinkai, pašalinant taršos šaltinius, užterštą gruntą ir minimizuoti užterštumo pavojingumą, saugiai sutvarkant užterštą teritoriją Kauno rajone.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-020 priemonę „Užterštų teritorijų tvarkymas“

Finansavimo sutartis pasirašyta 2017-05-15.

Įgyvendinimo laikas

2017-2020 m.

Projekto vertė

388 090,35 EUR

Planuojama parama

368 685,83 EUR

Partnerio lėšos

19 404,52 EUR

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovė – Aplinkos skyriaus vedėja Jurgita Rakauskaitė
Tel. 8 670 88 544