Jie skrenda

Projekto pavadinimas

Jie skrenda

Projekto aprašymas

 

Projekto aprašymas:

Kauno rajone, Netonyse, yra Sklandytojų kalva, kuri svarbi Lietuvos sklandytojų ir parasparnininkų raidos istorijoje. Lenkijos teritorijoje žuvo legendiniai Lietuvos lakūnai. Projektą įgyvendinant numatoma vykdyti menininkų plenerus, kur bus kuriami darbai, primenantys šias istorines vietas. Vyks jaunimo stovykla, kurioje bus kuriamas filmas, skirtas S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio 80-osioms metinėms ir šiuolaikinio jaunimo požiūriui į tai atskleisti. Vyks jaunimo išvyka į Lenkiją, kur bus skatinamas jaunimo pilietinis ugdymas pažįstant ir įamžinant kaimyninių šalių (Lenkijos ir Lietuvos) aviacijos istoriją ir kultūrinį paveldą. Išvykoje vyks 80-ųjų skrydžio metinių minėjimas, čia bus pristatytas filmas. Taip pat numatoma organizuoti vaizdo tiltą tarp Myslibužo ir Kauno rajono, kartu organizuojant renginius Pšelnike, lakūnų žūties vietoje, ir Netonyse, ant Sklandytojų kalvos. Kad projektas būtų plačiau pristatytas, numatomi projekto dalyvių susitikimai su savo bendraamžiais Kauno rajono mokyklose. Susitikimuose bus rodomas filmas, vyks diskusijos apie patriotizmo suvokimą šiuo istorijos tarpsniu.

Projekto paraišką teikia Kauno rajono vietos veiklos grupė. Projekto partnerės – Garliavos miesto vietos veiklos grupė ir Lenkijos vietos veiklos grupė „Lider pojeziezra“.

 

Projektas finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos LEADER priemonės 6 prioriteto „Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse“ A veiklos sritį „Veiklos įvairinimas, mažų įmonių kūrimas ir plėtojimas, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas“

 

Įgyvendinimo laikas

2018 m.

Projekto vertė

125 000 Eur

Planuojama parama

100 000 Eur

Savivaldybės lėšos

21 000 Eur

Kontaktinis asmuo

Kauno rajono vietos veiklos grupė