Kauno r. Voškonių kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams

Projekto pavadinimas

Kauno r. Voškonių kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Skatinti Voškonių kaimo bendruomenės socialinę įtrauktį, atnaujinant darželio - lopšelio patalpas, pritaikant patalpas kaimo bendruomenės poreikiams

Projekto aprašymas:

Projekto įgyvendinimo metu planuojama atlikti Eigirgalos lopšelio - darželio pastato kapitalinį remontą.

Nevisos Eigirgalos lopšelio - darželio patalpos atitinka higienos reikalavimus, prasta vandentiekio, šildymo ir kanalizacijos tinklų būklė dažnai sukelia avaringas situacijas, kurias skubiai reikia šalinti norint užtikrinti ugdymo paslaugos teikimą. Vidaus aplinka nebepatraukli vaikams, nebeatitinka šiuolaikinių vaikų lūkesčio. Dėl to vietovė tampa nebepatrauklia gyventi jaunoms šeimoms. Projekto dėka atnaujintomis patalpomis mielai naudotųsi neformalų ugdymą organizuojantys pedagogai, įvairių programų organizatoriai, į savo veiklą kviesdami įvairaus amžiaus kaimo gyventojus. Atnaujinto kiemo erdvės taptų patrauklesnės jaunimui, jie galėtų burtis į klubus įvairiai sportinei veiklai. Dabar labai populiarūs lauko treniruokliai į mokyklos kiemą kviestų ir senjorus.

Planuojama atnaujinti vidaus vandentiekio - nuotekų tinklai,  pertvarkoma šildymo sistema elektros instaliacija, apsauginė, gaisrinė signalizacija, vėdinimo sistema atliekami vidaus apdailos darbai, kiemo sutvarkymo darbai, įrengiami lauko elektros tinklai.

Projektas finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“

2018 m. balandžio 16 d. pasirašyta paramos sutartis.

Įgyvendinimo laikas

2018–2019 m.

Projekto vertė

431 447,34 Eur

Planuojama parama

200 000 Eur

Savivaldybės lėšos

112 458 Eur

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovė – Eigirgalos lopšelio-darželio direktorė Vitalija Petrylienė