Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno rajono savivaldybėje

Projekto pavadinimas

Komunalinių atliekų infrastruktūros plėtra Kauno rajono savivaldybėje

Projekto aprašymas

Projekto vykdytojas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Projekto problema – nepakankamai efektyvus Kauno rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos veikimas, vykdant atskirą rūšiuojamąjį atliekų surinkimą. Neefektyvus rūšiuojamųjų atliekų surinkimas didina atliekų kiekį, kuris yra pašalinamas sąvartyne, todėl didėja paslaugų teikimo kaina gyventojams. Tinkamai neišplėtota sistema daro tiesioginę žalą gamtai ir žmonių sveikatai.

Projekto tikslas ­– plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą Kauno rajono savivaldybėje siekiant sumažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį.

Projekto vykdymo metu bus pertvarkomos esamos komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo aikštelės su rūšiavimo konteineriais ir įrengiamos naujos ten, kur yra jų trūkumas.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę 05.2.1-APVA-R-008       ,,Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“.

Finansavimo-administravimo sutartis pasirašyta 2017-06-16.

Įgyvendinimo laikotarpis

2017 - 2019 m.

Projekto vertė

2 401 042,67 Eur

Skirta parama

2 040 886,27 Eur

Savivaldybės lėšos

360 156,40 Eur

Kontaktinis asmuo

Kontaktinis asmuo Projekto vadovas Darius Šlapikas (8 37) 30 55 48